تست خودشناسی

تست شماره 1 آیا شما به‌ راحتی‌ دوست‌ پیدا می‌کنید؟ تست شماره 2 آیا فردی‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستید؟ تست شماره 3 آیا فردی‌ خوش‌ بین‌ هستید؟ تست شماره 4 آیا فردی‌ وسواسی‌ هستید؟ تست شماره 5 آیا فردی‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستید؟ تست شماره 6 آیا فردی‌ کاری‌ و سخت‌ کوش‌ هستید؟ تست شماره 7 آیا فردی‌ جسور هستید؟ تست شماره 8 آیا فردی‌ معاشرتی‌ و خونگرم‌ هستید؟ تست شماره 9 آیا فردی‌ عاطفی‌ و احساساتی‌ هستید؟ تست شماره 10 آیا فردی‌ فراموش‌ کار و کم‌ حواس‌ هستید؟ تست شماره 11 آیا فردی‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستید؟ تست شماره 12 آیا فردی‌ مضطرب‌ هستید؟ تست شماره 13 آیا فردی‌ شجاع‌ و بی‌ باک‌ هستید؟ تست شماره 14 آیا فردی‌ سلطه‌جو و مقتدر هستید؟ تست شماره 15 آیا صرفه جو و مقتصد هستید؟ تست شماره 16 شما صادقید یا متقلب؟ تست شماره 17 آیا فردی احساساتی و دل رحم هستید؟ تست شماره 18 آیا فردی خجالتی و کم رو هستید؟ تست شماره 19 آیا فرد شب زنده داری هستید؟ تست شماره 20 آیا فردی رویایی هستید یا واقع گرا؟ تست شماره 21 آیا فردی خشن و ستیزه جو هستید؟ تست شماره 22 توان سازماندهی و مدیریت شما چقدر است؟ تست شماره 23 نگرش شما به زندگی مثبت است یا منفی؟ تست شماره 24 آیا شما فردی خیر و نیکوکار هستید؟ تست شماره 25 آیا شما از شغلتان راضی هستید؟ تست شماره 26 آیا آرامش به سراغ شما آمده است؟ تست شماره 27 آیا شما یک فرد موفق هستید؟ تست شماره 28 نیمکره راست مغز شما فعالتر است یا نیمکره چپ؟ تست شماره 29 آیا اعتماد به نفس دارید؟ تست شماره 30 میزان تاثیر سبک و شیوه زندگی تان بر روی سلامتی جسمانی شما چقدر است؟ تست شماره 31 آیا شما فردی‌ حسود هستید؟ تست شماره 32 رابطه‌ شما با مادرتان‌ چگونه‌ است‌؟!

 

/ 0 نظر / 28 بازدید