موزیک بدون کلام در سوتک

موزیک، به هر نوا و صدایی گفته می‌شود که شنیدنی و خوش‌آیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحولی کند. موزیک بیان احساسات انسان است به وسیله اصوات. موسیقی هنری است دارای نوا و سکوت.

واژه موزیک از واژه‌ای یونانی و گرفته شده از کلمه Mousika و مشتق از کلمه Muse می‌باشد که نام رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان می‌باشد.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.

 

پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحه سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر نیز می‌دانند. در هر صورت موسیقی امروز دانش و هنری گسترده‌است که دارای بخش‌های گوناگون و تخصصی می‌باشد.

صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند پیوند میان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.

در این قسمت تنها به ارائه موزیک بدون کلام میپردازیم که به تدریج کامل خواهد شد

 

# عنوان مطلب 1 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش یازدهم 2 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش دهم 3 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش نهم 4 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش هشتم 5 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش هفتم 6 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش ششم 7 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش پنجم 8 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش چهارم 9 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش سوم 10 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش دوم 11 موزیک بدون کلام | MIDI |بخش اول  

/ 0 نظر / 43 بازدید